Index : pĺ ungerska   - (CE-time: @norrkoping )  
  

Svéd történelem magyar kapcsolatokkal


   I.(Szent)István magyar királynak Skandináviából származó kardja volt és varjagok(vikingek) is voltak a testôrségében.

   A svéd, késôi Ynglinga királyi ház és a magyar Árpád-ház között vérkapcsolat I.András ma- gyar király(1046-1060) lévén jött létre.
   A története azzal kezdôdött, hogy Skötkonung Olof svéd király (994-1022) leányát Ingegerd-et feleságül vette Novgorod és Kiev uralkodňja Ja- rosláv. Három lányuk született, akiket sorban férjhez adtak. Harmadik leányukat Anasztáziát, András magyar herceghez, a késöbbi I.András királyhoz adták feleségül. Fiúk Salamon is ma- gyar király lett, (1063-1074) aki anyai ágon Skötkonung Olof svéd király dédunokája volt.

   Zsigmond lengyel (és svéd) király 1593 szeptember 30-án Stockholmba érkezett. A stock- holmi díszpompás bevonuláson nagy számban magyarok is részt vettek, mint Zsigmond ki- rály testôrei. Ôk kísérték a fiatal királyi házaspárt Stockholmba. A bevonulásnál 400 magyar lovas katona díszes öltözetben, csillogó-villogó szerelésben, ámulatba ejtette a királynézésre várakozó stockholmiakat. Nemcsak az 1594 február 19-i uppsalai koronázáson álltak dísz- ôrséget, hanem elötte február 1-én a szintén Uppsalában tartott, III. János király temetési gyászszertartásán is.

   Torstensson Lennart tábornagy a svéd hadsereg parancsnoka 1643 tavaszán közös haditervet dolgozott ki, I. Rákňczi György erdélyi fejedelemmel. A brünni kastélynál találkozott a két sereg. A díszebéd másfél óra hosszáig tartott, amely igen sok és változatos ételbôl állt. A katonák is jól érezték magukat, egymással vendégeskedtek, holmikat, sôt lovakat is csere- beréltek. Azután I. Rákóczi György 12 rendes és 3 mozsárágyút, valamint több ezer lovas katonát, és néhány ezer gyalogos zsoldost hagyott Brünnél, Torstensson tábornagy segitségé- re.

   Krisztína svéd királynô 1654-ben a tronról való lemondásáról eképpen értesítette II.Rákóczi Györgyöt: " Felséges fejedelem, drága barátom! Mi lemondunk a mi örökölt országunkról és a legmagasabb hatalmat átadjuk a mi vérrokonunknak, a maga származású hercegnek, Károly Gusztáv úrnak, aki Svédország trónörököse. Mivel Ön mindíg ragaszkodó szeretetet tanusított felénk, ezért értesítjük elhatározásunkról. Az Ön szeretete és ragaszkodása folytatódni fog a mi vérrokonunk és utódunk felé." Krisztína királynô apja, II. Gusztáv Adolf svéd királynak felesége: Mária, Eleonňra testvérét Katalint, Bethlen Gábor Erdély fejedelme vette feleségül, így a király és a fejedelem sógorok lettek.

   Svéd-magyar hadjárat Lengyelországban:

   a svéd X.Károly egyik szövetségese, Frigyes Vilmos volt. A másik szövetségesének II. Rákóczi Györgyöt kérte fel a király. A svéd király követei sűrün Jártak II. Rákóczi György udvarába. X. Károly svéd király 1657 áprílis 1-én Modliborzyce Falunál találkozott II.Rákóczi Györggyel.

   1714-ben XII. Károly svéd király, amikor Törökországból hazaindult, Debrecenben és Pesten szállt meg. Pihenésük helyeit emléktáblák jelzik. A Sparre tábornok által vezetett 1168 embert számoló csoport karácsonykor volt Pesten, ahol enni és innivaló várta a haza vonuló svédeket.

   A fenti ismereteket Fodor Imre történész könyve alapján Szaller Gábor állította össze.


   Kérdés esetén állunk rendelkezésre a 011-64 600-as telefonon. E-mail: info@szinme.org.

   Postai címünk: Szent István Norrköpingi Magyar Egyesület
   Hagvägen 5
   Loddby 61690 Aby

                 

____ Monitoring, Research, Analysis ____
~ by Szent István Association of Hungarians in Norrköping~
~ 1997 - -SZINME- All Rights Reserved. ~