Index : på ungerska   - (CE-time: @norrkoping )  
  

Pár szóban a Szent István Norrköpingi Magyar Egyesület rendezvényeiről és tanfolyamairól


Tisztelt tagok és támogatok!

A rendezvényeinkről: évente legalább kétszer meghívott vendégeink érkeznek hozzánk Magyarországról vagy más magyar vidékekről, Erdélyből, Kárpátáljáról vagy Délvidékről. Vendégeink gyakran ismert és elismert művészek, előadok vagy tánccsoportok. (Színházi csoportok, népi tánccsoportok, népdalénekesek, történészek, írók, költök, stb.) Mikulásváráskor sokszor Magyarországi előadok szorakoztattják a legkisebbjeinket.

Állandó programjaink:, a Március 15-e - Nemzeti Ünnepünk megünneplése, március 8-a megtartása, Húsvéti tojásfestés nagypénteken gyerekeknek, Május 1-ei kirándulás a Lindöre, Norrköpingben, Június 6-ai megemlékezés a Svéd Nemzeti Ünnepen, az Augusztus 20-ai kirándulás és Szent István ünnepély a Glan-tó mellet Norrköpingben, megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharcról október 23-án, a november utolsó hetében megtartott Erzsébeth és Katalin bal és évzárásunk van december 6-án, amikor Mikulásvárást tartunk.

A tanfolyamainkról / szakköreinkről: újra emlékeztetni szeretnénk minden tisztelt tagunkat/támogatónkat, hogy tanfolyamaink és szakköreink életbevágóan fontosak az egyesület zökkenőmentes működéséhez és döntő szerepet játszanak, az egyesület helyiségének fenntartásában. Az Egyesületünk két felnőtt képző szövetséggel (Studieförbund-dal) tart több éves jó kapcsolatot. Ennek a jó kapcsolatnak és együttműködésnek az eredményeként ma is létezik Magyar Egyesület tájainkon. A gyakorlatban a támogatás, amit kapunk ezektől a felnőtt képző szövetségektől (ami az egyesületünk bérletének kifizetésére megy) az pont a nekik összegyűjtött és leadott tanfolyamok órájának száma, így az általuk kifizetett összeg fedezi helyiségünk évi bérleti díját, valamint villanyszámláját.

Egyesületünk elkötelezte magát magyarságuk ápolására, nemzeti identitásunk megőrzésére itten a messzi távolban, s ezek a célok eléréséért felhívlak benneteket az összefogásra és a részvételre tanfolyamainkon.
Hogy a tanfolyamainkat, rendezvényeinket és szakköreinket és azzal egyesületi helyiségünket meg tudjuk tartani, ahhoz kell elegendő jelentkező és részvétel. A tagságunk részvétele a tanfolyamokon ezért kiemelt fontossággal bír és egyesületünk fennmaradásához pótolhatatlan.

Ezzel összhangban a vezetőség Tisztelettel felkéri a tagságot, hogy lehetőségeitek szerint, vegyetek részt tanfolyamainkon / szakköreinken, avagy jelentkezzetek a továbbiakban is azok részvételére.

Ne feledjük el, "míg él, az ember mindig tanul"!

Természetesen van lehetőség újabb szakkörök elindítására, ha van elegendő érdeklődő a témában. Ezért megkérem a tisztelt tagokat, hogy az új ötleteket a szakkörök két felelőséhez nyújtsák be, Kámán Annához és Kaltenecker Antonhoz.

A következő szakköröket és tanfolyamokat rendezi az év folyamán az Egyesület:

- Minden kedden 16.00-tól - Magyar Nyelvápolás- felnőtteknek. Tanfolyamvezető Teleki István (tel. 011-12 35 23)

Találkozni és elbeszélgetni jó egymással és ezt szakköreinkben saját anyanyelvünk tehetjük!

Ne feljetsétek el, hogy szakköreink egy kivalló alkalom a költségmentes továbbképzésre, a tapasztalat cserére és nem kevésbé az egymásközti kapcsolataink további fejlesztésére.

A norrköpingi magyarok és egyesületünk számos alkalommal bizonyították, hogy az egyesületünk alapítása előtt több éveken át tartó elkülönülés, elhidegülés helyett az összetartozás és együttlét melegét igénylik, és ezért készek is tenni valamit, de mindig kipróbált szervezeti keretek közt.

Jöjjetek el hát Ti is és vegyetek részt egy tanfolyamon, meglátjátok jó társaságot találtok köztünk!

Tisztelettel a vezetőség


Ha vannak kérdéseid hívjál fel bennünket a 011-64 600-as telefonszámon,
vagy írjál címűnkre levelet
info@szinme.org.

____ Monitoring, Research, Analysis ____
~ by Szent István Association of Hungarians in Norrköping~
~ 1997 - -SZINME- All Rights Reserved. ~