Index : på ungerska   - (CE-time: @norrkoping )  

Gemensam Svensk Ungersk Historia


   Stefan I ungersk konung hade ett skandinaviskt svärd och vikingar i sin livvakt.

   Blodsband uppkom mellan det svenska kungahuset och det ungerska kungahuset av Árpád (mellan Olof Skötkonung [994-1022] och Andreas I [1046-1060]).
   Olof Skötkonungs dotter Ingegärd blev bortgift med Novgorods och Kievs härskare, Jaroslav. De fick tre döttrar som alla blev bortgifta. Den tredje dottern, Anastasia ingick giftermål med den ungerska prinsen Andreas, som senare blev Andreas I konung i Ungern. Deras son, Salamon blev också ungersk konung (1063-1074). Salamon blev sålunda Olof Skötkonungs barnbarn.

   Den svenskpolske konungen Sigismund kom till Stockholm den 30:e september 1593. I det pampiga intåget till Stockholm, deltog också många ungrare som Sigismunds livvakter. De följde det unga kungliga paret till Stockholm. 400 ungerska ryttare med sina ståtliga rustningar förbryllade de väntande åskådarna. Den ungerska livvakterna stod högvakten inte bara vid kröningen i Uppsala (1594-02-19), utan före, redan den första februari vid Johan III:es begravningsceremoni.

   General Lennart Torstensson den svenska arméns befälhavare utarbetade på våren 1643 en gemensam krigsplan med György Rákóczi I, Erdélys (Transylvanien som tillhörde Ungern) riksföreståndare.
   Vid slottet i Brun (i nuvarande Tjeckien) möttes dessa två arméer.
   Festmiddagen varade över en och en halv timma. Menyn var mycket varierande.
   Soldaterna trivdes med varandra. De byttes saker och hästar. György Rákóczi I läm- nade efteråt 12 kanoner, 3 mörsarer (gammal artilleripjäs som kastade projektiler i starkt krökta banor) samt flera tusen ryttare och några tusen legoknektar för att hjälpa general Lennart Torstensson.

   Den svenska drottningen Kristina abdikerade 1654. Detta meddelade hon György Rákóczi II (son till Gy. Rákóczi I). Gustaf II Adolfs fru Maria Eleonoras syster Katarina var gift med Gábor Bethlen, Erdélys riksföreståndare. Så blev den svenske konungen och riksföreståndaren Bethlen släktingar.

   Svensk-ungerskt fälttåg i Polen

   Den svenske Karl X Gustavs ena allierade var Villiam Frigyes. Den andra var György
   Rákóczi II som slutit förbund med kungen. Det två arméerna möttes den 1 april 1657 vid byn Modliborzyce (i Polen).

   år1714 när den svenske konungen Karl XII reste hem från Turkiet stannade han för att vila i
   Debrecen och Pest. Minnesmärken visar de platser där kungen stannade.
   General Axel Sparre ledde en trupp som bestod av 1168 man som hann till Pest julen 1714 där mat och dryck väntade den hemåtvändande svenskarna.

   (Källa: Imre Fodor: Svéd történelem néhány magyar kapcsolattal)
   Översättning: Gábor Szaller.


   Om Du har frågor ring oss på 011-64 600,
   eller e-maila till
   info@szinme.org.

____ Monitoring, Research, Analysis ____
~ by Szent István Association of Hungarians in Norrköping~
~ 1997 - -SZINME- All Rights Reserved. ~